Miloslav Krejčí

Ostraha majetku a osob

Detektivní služby

IČo: 67049494 Dič: CZ6311010310

M.m.Brno e.č. 370200-2112749-00

 

 

 

 

Civilní bezpeČnostní sluŽba

 

 

Solidnost ▪ profesionalita ▪ Diskrétnost

 

Základní informace
o firmě

 

 

Firma Miloslav Krejčí – ostraha majetku a osob, detektivní služby (dále jen firma), byla založena v roce 1998. Management tvoří zaměstnanci s několikaletou praxi v civilních bezpečnostních službách v oblasti fyzické ostrahy i detektivních služeb. Od svého vzniku zaměřila firma svoji činnost  do celého regionu Moravy prostřednictvím poboček v Brně a Olomouci.

 

 

 

rozsah poskytovaných

služeb

 

 

 

 

 

 

 

Základní činnost firmy je tvořena především komplexním servisem v poskytování fyzické ostrahy při střežení objektů a majetku svých klientů. Firma obsazuje objekty klienta zaměstnanci ve firemní uniformě, případně dle požadavku klienta i zaměstnanci v civilním oděvu nebo ve služebním společenském oděvu. Zaměstnanci firmy jsou pro vykonávanou činnost vždy řádně vyškoleni, vyzbrojeni a vybaveni nezbytnými doplňky pro řádný výkon strážní služby. Při plnění úkolů ostrahy se zaměstnanci strážní služby zaměřují v souladu s požadavky klienta především na plnění následujících úkolů.

 

1. Fyzická ostraha

§       ostraha objektu z hlediska neoprávněného vstupu osob, vjezdu
a výjezdu vozidel

§       ostraha objektu z hlediska zamezení vzniku škod na majetku klienta

§       činnost obchodních detektivů na prodejních plochách supermarketů

§       činnost informátora, telefonisty

§       vedení klíčového režimu

§       kontrola pohybu osob, vozidel, majetku a materiálu

§       výpomoc v případě vzniku úrazů, požárů a havárií

§       realizace interních organizačních pokynů klienta

§       za mimořádných okolností může být fyzická ostraha posílena hotovostním pracovníkem na dobu nezbytně nutnou k odvrácení hrozícího nebezpečí

§       v zimním období úklid sněhu

 

Při výkonu služby jsou zaměstnanci strážní služby vystrojeni a vyzbrojeni firemním materiálem. Ústroj tvoří jednotná služební uniforma nebo služební společenský oděv s přihlédnutím ke specifikám plněných úkolů, charakteru objektu a požadavku klienta.

 

2. Poradenské a analytické služby

§       zpracování projektové dokumentace k realizaci režimových technických služeb a opatření k zabezpečení ochrany objektu či prostoru

§       poskytování poradenských služeb v oblasti hlídacích služeb

§       vypracování bezpečnostních prognóz a analýz

§       prevence při ochraně ekonomických zájmů

§       optimalizace bezpečnostních procesů

 

3. Doprovod při přepravě finanční hotovosti a cenin

Firma nabízí svým klientům zabezpečení ochrany a ostrahy přepravované finanční hotovosti nebo cenin a odpovědné osoby klienta, která přepravu provádí. Činnost při doprovodu přepravy finančních hotovostí a cenin je zabezpečována na trase z objektu klienta do místa  vyzvednutí finanční hotovosti nebo cenin a do místa jejich uložení a je zajišťována zaměstnanci managementu a služebním vozidlem firmy.

 

4. Montáže zabezpečovacích systémů

 

V případě potřeby nebo zájmu klienta zprostředkuje firma montáž systémů EZS, EPS, CCTV a dalších a jejich následné připojení a monitorování na pult centralizované ochrany (PCO). V této oblasti spolupracuje firma s renomovanými společnostmi a to zajišťuje vysoký standard poskytovaných služeb a splnění všech pojistných podmínek v případě požadavků pojišťovny klienta.

 

6. VIP služby

 

Pro naše stálé a VIP klienty poskytujeme nadstandardní služby s osobním přístupem za smluvní ceny.

 

 

 

Ceny

 

Ceny za služby poskytované firmou jsou stanoveny dohodou ve smyslu platné legislativy v závislosti na charakteru objektu a požadavcích klienta na rozsah poskytovaných služeb.

Základní orientační cena za hodinu je 95 Kč + DPH dle platných předpisů.

Faktury za poskytované služby jsou firmou vystavovány první den následujícího měsíce za měsíc minulý, s dobou splatnosti dle oboustranné dohody.

 

 

 

reference

 

Referenční listina vybraných zákazníků využívajících strážní službu případně doprovod při přepravě finanční hotovosti:

 

§         DELVITA, a.s. - 25 supermarketů po celém území Moravy a Slezska

§         ATLAS, a.s.- regionální distribuční centrum

§         Electrocity Frýdek - Místek

§         PRAKOM Brno, a.s.

§         Úřad Městské části Brno - střed- objekt sociálních bytů

§         Okna a dveře HARMONIE Brno, spol. s r.o.                                                       

§         ŽS Brno, a.s. - výrobně-provozní areál Brno, 16 investičních akcí
a stavebních základen na Moravě a ve Slezsku

§         IMOS Brno, a.s. - 2 investiční akce na Moravě a ve Slezsku

§         SPARKYS - prodejna hraček Brno

§         FC DOSTA Bystrc - Kníničky - fotbalová utkání MSFL

§         FC TATRAN Kohoutovice - fotbalová utkání MSFL

 

 

 

ukázky práce

 

 

 

ostraha objektu ŽS Brno

 

 

 

Ostraha supermarketů Delvita na Moravě a ve Slezsku

 

 

 

Investiční akce mosty Lesnická 1999 – 2001

 

 

 

Ostraha objektu, Masarykova Brno

 

 

kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sídlo firmy:  Božetěchova 83

        612 00  Brno

 

provozovna: Srbská 53                            

        612 00  Brno  

         

tel/fax:        541 589 351           

        603 843 221

        603 869 130              

 

e-mail:         krejci@trigger-cbs.cz        

                 liska@trigger-cbs.cz

 

 

 

pobočka Olomouc

 

tel/fax:         585 244 123

                    603 869 131

 

e-mail:            olomouc@trigger-cbs.cz

 

 

 

 

 

Private security services

 

Contacts:

 

tel/fax:          00 420 541 589 351          

00 420 603 843 221

00 420 603 869 130          

 

e-mail: krejci@trigger-cbs.cz        

          liska@trigger-cbs.cz